سریال پادشاه عاشق قسمت 1
 • نشان کردن
 • 100%
  3 رای
پادشاه عاشق
THE king loves
قسمت 1
27 دقیقه | محصول: کره جنوبی | 2017 | دارای زیرنویس
 کیفیت Full HD مناسب برای بالای ۱۶ سال
داستان فیلم
داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
درباره فیلم
این سریال آخرین کار ایم شی وان قبل از رفتن به خدمت سربازیست! این درام به صورت انحصاری در شش کشور چین، تایوان، ژاپن، تایلند،امریکا و استرالیا پیش فروش شده است. همزمان با پخش در کره، از طریق کانال ONE سونی نیز در جنوب شرقی آسیا پخش خواهد شد. سرمایه گذاری پروژه را شرکت تنسنت Tencent چین یکی از بزرگترین شرکت های اینترنتی جهان بر عهده گرفته است.
 • فصل 1
 • قسمت 1  | 27 دقیقه ورود و تماشا
  50%
 • قسمت 2  | 29 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 3  | 32 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 4  | 24 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 5  | 28 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 6  | 31 دقیقه ورود و تماشا
  0%
 • قسمت 7  | 29 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 8  | 29 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 9  | 30 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 10  | 26 دقیقه ورود و تماشا
  0%
 • قسمت 11  | 30 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 12  | 29 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 13  | 30 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 14  | 27 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 15  | 30 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 16  | 28 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 17  | 32 دقیقه ورود و تماشا
  0%
 • قسمت 18  | 26 دقیقه ورود و تماشا
  0%
 • قسمت 19  | 28 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 20  | 27 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 21  | 30 دقیقه ورود و تماشا
  0%
 • قسمت 22  | 28 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 23  | 29 دقیقه ورود و تماشا
  100%
 • قسمت 24  | 26 دقیقه ورود و تماشا
  0%
 • قسمت 25  | 29 دقیقه ورود و تماشا
  0%
 • قسمت 26  | 26 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 27  | 29 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 28  | 27 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 29  | 28 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 30  | 27 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 31  | 30 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت32  | 24 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 33  | 29 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 34  | 25 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 35  | 30 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 36  | 27 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 37  | 31 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 38  | 25 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
 • قسمت 39  | 32 دقیقه ورود و تماشا
  0%
 • قسمت 40  | 25 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان در زمان گوریو اتفاق می افتد وانگ وون ولیعهدی بلندپرواز و جوانی است او با وانگ رین که پسری از خانواده سلطنتی است صمیمی است. آنها با دختری به نام ایون سان آشنا میشوند که دختر مردی ثروتمند است . ایون سان و وانگ وون و وانگ رین برای یکدیگر دوستان خوبی می شوند اما همه چیز بعد اینکه وانگ وون و وانگ رین عاشق ایون سان میشوند تغییر میکند و...
نظرات کاربران در مورد پادشاه عاشق
09026991712
۱۴۰۱/۱۲/۱۵
0
0
عالی
این نظر فیلم را لو می دهد!
مشاهده بیشتر...