مستند ایکس پلن قسمت 1
 • نشان کردن
 • 0%
  0 رای
ایکس پلن
XPLAN
قسمت 1
محصول: ایران | 2019
 کیفیت Full HD مناسب برای ۱۳ سال به بالا
داستان فیلم
موضوعاتی همچون رکود صنعت ساختمان، فرار سرمایه‌ برای خرید و پیش خرید آپارتمان در کشورهای سرمایه پذیر همجوار از جمله ترکیه، گرجستان، امارات و … ، ناتوانی در مدیریت آپارتمانهای خالی و نحوه سنتی خرید آپارتمانها و … ایکس پلن (XPLAN) را بر آن داشت تا با ارائه روش های علمی و مهیج امکانات و ویژگی‌های ساختمانهای داخلی کشور را با مدلی متفاوت مورد بررسی قرار داده و آنها را نمایش دهد. در حقیقت شوی تلویزیونی ایکس پلن با اشاره به اجزای متعدد به کار رفته در ساخت یک ساختمان به شکل امروزی سعی بر انتقال مفاهیم جدید این حوزه به مخاطبان خود و نوعی آموزشِ توجه به ابعاد مختلف یک ساختمان را در بستری سرگرم کننده به عنوان ماموریت خود انتخاب نموده است.
درباره فیلم
ایکس پلن (XPLAN) اولین شوی تلویزیونی تخصصی ساختمانهای ممتاز ایران است که در قالب یک نمایش جذاب اینترنتی به شکل سریالی به شناسایی و بررسی ساخت و سازهای ایرانی و بطور خاص ساختمانهای ممتاز می‌پردازد.
 • فصل 1
 • قسمت 1  ورود و تماشا
  0%
  ایکس پلن (XPLAN) اولین شوی تلویزیونی تخصصی ساختمانهای ممتاز ایران است که در قالب یک نمایش جذاب اینترنتی به شکل سریالی به شناسایی و بررسی ساخت و سازهای ایرانی و بطور خاص ساختمانهای ممتاز می‌پردازد.
 • قسمت 2  ورود و تماشا
  0%
  ایکس پلن (XPLAN) اولین شوی تلویزیونی تخصصی ساختمانهای ممتاز ایران است که در قالب یک نمایش جذاب اینترنتی به شکل سریالی به شناسایی و بررسی ساخت و سازهای ایرانی و بطور خاص ساختمانهای ممتاز می‌پردازد.
 • قسمت 3  ورود و تماشا
  0%
  ایکس پلن (XPLAN) اولین شوی تلویزیونی تخصصی ساختمانهای ممتاز ایران است که در قالب یک نمایش جذاب اینترنتی به شکل سریالی به شناسایی و بررسی ساخت و سازهای ایرانی و بطور خاص ساختمانهای ممتاز می‌پردازد.
 • قسمت 4  ورود و تماشا
  0%
  ایکس پلن (XPLAN) اولین شوی تلویزیونی تخصصی ساختمانهای ممتاز ایران است که در قالب یک نمایش جذاب اینترنتی به شکل سریالی به شناسایی و بررسی ساخت و سازهای ایرانی و بطور خاص ساختمانهای ممتاز می‌پردازد.
 • قسمت 5  ورود و تماشا
  0%
  ایکس پلن (XPLAN) اولین شوی تلویزیونی تخصصی ساختمانهای ممتاز ایران است که در قالب یک نمایش جذاب اینترنتی به شکل سریالی به شناسایی و بررسی ساخت و سازهای ایرانی و بطور خاص ساختمانهای ممتاز می‌پردازد.
 • قسمت 6  ورود و تماشا
  0%
  ایکس پلن (XPLAN) اولین شوی تلویزیونی تخصصی ساختمانهای ممتاز ایران است که در قالب یک نمایش جذاب اینترنتی به شکل سریالی به شناسایی و بررسی ساخت و سازهای ایرانی و بطور خاص ساختمانهای ممتاز می‌پردازد.
 • قسمت 7  ورود و تماشا
  0%
  ایکس پلن (XPLAN) اولین شوی تلویزیونی تخصصی ساختمانهای ممتاز ایران است که در قالب یک نمایش جذاب اینترنتی به شکل سریالی به شناسایی و بررسی ساخت و سازهای ایرانی و بطور خاص ساختمانهای ممتاز می‌پردازد.
 • قسمت 8  ورود و تماشا
  0%
  ایکس پلن (XPLAN) اولین شوی تلویزیونی تخصصی ساختمانهای ممتاز ایران است که در قالب یک نمایش جذاب اینترنتی به شکل سریالی به شناسایی و بررسی ساخت و سازهای ایرانی و بطور خاص ساختمانهای ممتاز می‌پردازد.
 • قسمت 9  ورود و تماشا
  0%
  ایکس پلن (XPLAN) اولین شوی تلویزیونی تخصصی ساختمانهای ممتاز ایران است که در قالب یک نمایش جذاب اینترنتی به شکل سریالی به شناسایی و بررسی ساخت و سازهای ایرانی و بطور خاص ساختمانهای ممتاز می‌پردازد.
 • قسمت 10  ورود و تماشا
  0%
  ایکس پلن (XPLAN) اولین شوی تلویزیونی تخصصی ساختمانهای ممتاز ایران است که در قالب یک نمایش جذاب اینترنتی به شکل سریالی به شناسایی و بررسی ساخت و سازهای ایرانی و بطور خاص ساختمانهای ممتاز می‌پردازد.
نظرات کاربران در مورد ایکس پلن
مشاهده بیشتر...