سریال آتش نشان سام قسمت 1
 • نشان کردن
 • 0%
  0 رای
آتش نشان سام
Fireman Sam
قسمت 1
9 دقیقه | محصول: آمریکا | 1987
 کیفیت SD مناسب برای زیر ۱۳ سال
داستان فیلم
مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه. با صاحب کافه شهر که یک خانم ایتالیایی به اسم بلا لاسانژ Bella Lasagne هست آشنا میشیم. بن هوپر Ben Hooper نجات غریق کنار ساحل هست و یک شناگر ماهر. برونین جونز Bronwyn Jones توی کافه کار میکنه و تقریبن از هر طرف با یکی از شخصیت های کارتون نسبت فامیلی داره. چارلی جونز Charlie Jones هم برادر سام هست و یک ماهیگیر.
درباره فیلم
استودیو بامپر فیلمز Bumper Films ساخت این مجموعه رو از سال 1987 بر عهده داشته. یعنی سن این مجموعه از خیلی بابا و مامان ها هم بیشتره. این مجموعه بیشتر از 170 قسمت داره که درنمافیلم میتونید منتخب قسمتهای اون رو ببینید.
 • فصل 1
 • قسمت 1  | 9 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
 • قسمت 2  | 9 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
 • قسمت 3  | 10 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
 • قسمت 4  ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
 • قسمت 5  ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
 • قسمت 6  ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
 • قسمت 7  ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
 • قسمت 8  ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
 • قسمت 9  ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
 • قسمت 10  ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
 • قسمت 11  ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
 • قسمت 12  ورود و تماشا
  0%
  مجموعه راجع به شهر پونتی پاندی Pontypandy و ایستگاه آتش نشانی و قهرمان اول اونجا، سام آتش نشان هست. ایده اولیه ساخت این مجموعه توسط دو تا آتش نشان واقعی داده شده. بعد یک نویسنده و طراح شروع به ساخت و تولید اون کردن تا امروز که به بیشتر از 25 زبان مختلف دوبله شده و در کشورهای مختلف پخش میشه. داستان ها فقط راجع به ایستگاه آتشنشانی نیست و حوادث مختلف شهر رو هم تعریف میکنه.
نظرات کاربران در مورد آتش نشان سام
مشاهده بیشتر...