سریال دکتر مک استافینز قسمت 4
 • نشان کردن
 • 0%
  0 رای
دکتر مک استافینز
Dr mcstuffins
قسمت 4
12 دقیقه | محصول: آمریکا | 2014
 کیفیت SD مناسب برای زیر ۱۳ سال
داستان فیلم
داستان يک دختر بچه ای که تصميم ميگيرد مانند مادرش يک دکتر بشود.
درباره فیلم
داستان دختری که با تعمير کردن اسباب بازي ها و عروسک هايش تظاهر ميکند که دکتر است. او وقتي گوشي پزشکيش را روي اسباب بازي ها و عروسکها ميگذارد آنها زنده ميشوند و او ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند .
 • فصل 1
 • قسمت 1  | 12 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان دختری که با تعمير کردن اسباب بازي ها و عروسک هايش تظاهر ميکند که دکتر است. او وقتي گوشي پزشکيش را روي اسباب بازي ها و عروسکها ميگذارد آنها زنده ميشوند و او ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند .
 • قسمت 2  | 11 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان دختری که با تعمير کردن اسباب بازي ها و عروسک هايش تظاهر ميکند که دکتر است. او وقتي گوشي پزشکيش را روي اسباب بازي ها و عروسکها ميگذارد آنها زنده ميشوند و او ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند .
 • قسمت 3  | 12 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان دختری که با تعمير کردن اسباب بازي ها و عروسک هايش تظاهر ميکند که دکتر است. او وقتي گوشي پزشکيش را روي اسباب بازي ها و عروسکها ميگذارد آنها زنده ميشوند و او ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند .
 • قسمت 4  | 12 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان دختری که با تعمير کردن اسباب بازي ها و عروسک هايش تظاهر ميکند که دکتر است. او وقتي گوشي پزشکيش را روي اسباب بازي ها و عروسکها ميگذارد آنها زنده ميشوند و او ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند .
 • قسمت 5  | 12 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان دختری که با تعمير کردن اسباب بازي ها و عروسک هايش تظاهر ميکند که دکتر است. او وقتي گوشي پزشکيش را روي اسباب بازي ها و عروسکها ميگذارد آنها زنده ميشوند و او ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند .
 • قسمت 6  | 12 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان دختری که با تعمير کردن اسباب بازي ها و عروسک هايش تظاهر ميکند که دکتر است. او وقتي گوشي پزشکيش را روي اسباب بازي ها و عروسکها ميگذارد آنها زنده ميشوند و او ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند .
 • قسمت 7  | 12 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان دختری که با تعمير کردن اسباب بازي ها و عروسک هايش تظاهر ميکند که دکتر است. او وقتي گوشي پزشکيش را روي اسباب بازي ها و عروسکها ميگذارد آنها زنده ميشوند و او ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند .
 • قسمت 8  | 12 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان دختری که با تعمير کردن اسباب بازي ها و عروسک هايش تظاهر ميکند که دکتر است. او وقتي گوشي پزشکيش را روي اسباب بازي ها و عروسکها ميگذارد آنها زنده ميشوند و او ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند .
 • قسمت 9  | 12 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان دختری که با تعمير کردن اسباب بازي ها و عروسک هايش تظاهر ميکند که دکتر است. او وقتي گوشي پزشکيش را روي اسباب بازي ها و عروسکها ميگذارد آنها زنده ميشوند و او ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند .
 • قسمت 10  | 12 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان دختری که با تعمير کردن اسباب بازي ها و عروسک هايش تظاهر ميکند که دکتر است. او وقتي گوشي پزشکيش را روي اسباب بازي ها و عروسکها ميگذارد آنها زنده ميشوند و او ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند .
نظرات کاربران در مورد دکتر مک استافینز
مشاهده بیشتر...