سریال همشهریان من قسمت 1-2
 • نشان کردن
 • 100%
  2 رای
همشهریان من
My Fellow Citizens
قسمت 1-2
کارگردان: Kim Jung Hyun
49 دقیقه | 2019 | دارای زیرنویس
 کیفیت HD مناسب برای بالای ۱۶ سال
داستان فیلم
داستان سریال همشهریان من درباره یه مرد کلاهبرداره (چوی شی وون) که درگیر یه سری اتفاقات تصادفی میشه. اون در روز ازدواجش با کیم می یونگ (لی یو یونگ) متوجه میشه که با یه افسر پلیس ازدواج کرده! از طرف دیگه دختر یکی از آدمایی که سرشون کلاه گذاشته بوده اون رو با تهدید مجبور به نمایندگی در مجلس ملی میکنه و…
 • فصل 1
 • قسمت 1-2  | 49 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان سریال همشهریان من درباره یه مرد کلاهبرداره (چوی شی وون) که درگیر یه سری اتفاقات تصادفی میشه. اون در روز ازدواجش با کیم می یونگ (لی یو یونگ) متوجه میشه که با یه افسر پلیس ازدواج کرده! از طرف دیگه دختر یکی از آدمایی که سرشون کلاه گذاشته بوده اون رو با تهدید مجبور به نمایندگی در مجلس ملی میکنه و…
 • قسمت 3-4  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان سریال همشهریان من درباره یه مرد کلاهبرداره (چوی شی وون) که درگیر یه سری اتفاقات تصادفی میشه. اون در روز ازدواجش با کیم می یونگ (لی یو یونگ) متوجه میشه که با یه افسر پلیس ازدواج کرده! از طرف دیگه دختر یکی از آدمایی که سرشون کلاه گذاشته بوده اون رو با تهدید مجبور به نمایندگی در مجلس ملی میکنه و…
 • قسمت 5-6  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان سریال همشهریان من درباره یه مرد کلاهبرداره (چوی شی وون) که درگیر یه سری اتفاقات تصادفی میشه. اون در روز ازدواجش با کیم می یونگ (لی یو یونگ) متوجه میشه که با یه افسر پلیس ازدواج کرده! از طرف دیگه دختر یکی از آدمایی که سرشون کلاه گذاشته بوده اون رو با تهدید مجبور به نمایندگی در مجلس ملی میکنه و…
 • قسمت 7-8  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان سریال همشهریان من درباره یه مرد کلاهبرداره (چوی شی وون) که درگیر یه سری اتفاقات تصادفی میشه. اون در روز ازدواجش با کیم می یونگ (لی یو یونگ) متوجه میشه که با یه افسر پلیس ازدواج کرده! از طرف دیگه دختر یکی از آدمایی که سرشون کلاه گذاشته بوده اون رو با تهدید مجبور به نمایندگی در مجلس ملی میکنه و…
 • قسمت9-10  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
 • قسمت11-12  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت 13-14  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت15-16  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت 17-18  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت 19-20  | 55 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت 21-22  | 57 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت 23-24  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت 25-26  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت 27-28  | 57 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت 29-30  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت 31-32  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت 33-34  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
 • قسمت 35-36  | 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داستان این سریال درباره ی شخصی به نام یانگ جونگ کوک است که یک کلاهبردار حرفه ای است و تا به حال کارهای زیادی را در این حوزه انجام داده و سر افراد زیادی کلاه گذاشته است و آنها را گرفتار گرده است اما زندگی برای او برنامه ای دارد که به گونه ای دیگر او را با اتفاقاتی روبرو کند.
سایر عوامل
نظرات کاربران در مورد همشهریان من
مشاهده بیشتر...