سریال فی قسمت 1
 • نشان کردن
 • 0%
  0 رای
فی
fi
قسمت 1
کارگردان: Mert Baykal
42 دقیقه | محصول: ترکیه | 2017
 کیفیت SD مناسب برای بالای ۱۶ سال
داستان فیلم
“فی” قصه ی کسانی هست که دنبال شور و شوق فراوان هستند، کسانی که به بهای سوختن و نابود شدن به سوی آتش پرواز میکنند، و در مقابل زندگی پراز سختی و عذاب مداوم، به طور راسخ ایستادگی میکنند … توضیحات: FI CI PI سه کتاب متعلق به AZRA KOHEN یکی از سرشناس ترین نویسندگان کشور ترکیه است که داستان این سریال نیز برگفته از این سه کتاب خانم آزرا است.
درباره فیلم
سریال فی داستان یک جوان خوشتیپ به اسم جان مانای یک مجری تلویزیونی معروف است که عشق برایش معنایی ندارد. جان دائم در حال خوش گذرانیست که با دختری به اسم دورو (با بازی سرنای ساریکایا) آشنا می شود و همه چیز برایش رنگ دیگری پیدا می کند.
 • فصل 1
 • قسمت 1  | 42 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  “فی” قصه ی کسانی هست که دنبال شور و شوق فراوان هستند، کسانی که به بهای سوختن و نابود شدن به سوی آتش پرواز میکنند، و در مقابل زندگی پراز سختی و عذاب مداوم، به طور راسخ ایستادگی میکنند …
 • قسمت 2  | 52 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  “فی” قصه ی کسانی هست که دنبال شور و شوق فراوان هستند، کسانی که به بهای سوختن و نابود شدن به سوی آتش پرواز میکنند، و در مقابل زندگی پراز سختی و عذاب مداوم، به طور راسخ ایستادگی میکنند …
 • قسمت 3  | 51 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  سریال فی داستان یک جوان خوشتیپ به اسم جان مانای یک مجری تلویزیونی معروف است که عشق برایش معنایی ندارد. جان دائم در حال خوش گذرانیست که با دختری به اسم دورو (با بازی سرنای ساریکایا) آشنا می شود و همه چیز برایش رنگ دیگری پیدا می کند.
 • قسمت 4  | 50 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  سریال فی داستان یک جوان خوشتیپ به اسم جان مانای یک مجری تلویزیونی معروف است که عشق برایش معنایی ندارد. جان دائم در حال خوش گذرانیست که با دختری به اسم دورو (با بازی سرنای ساریکایا) آشنا می شود و همه چیز برایش رنگ دیگری پیدا می کند.
 • قسمت 5  | 51 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  سریال فی داستان یک جوان خوشتیپ به اسم جان مانای یک مجری تلویزیونی معروف است که عشق برایش معنایی ندارد. جان دائم در حال خوش گذرانیست که با دختری به اسم دورو (با بازی سرنای ساریکایا) آشنا می شود و همه چیز برایش رنگ دیگری پیدا می کند.
 • قسمت 6  | 48 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  سریال فی داستان یک جوان خوشتیپ به اسم جان مانای یک مجری تلویزیونی معروف است که عشق برایش معنایی ندارد. جان دائم در حال خوش گذرانیست که با دختری به اسم دورو (با بازی سرنای ساریکایا) آشنا می شود و همه چیز برایش رنگ دیگری پیدا می کند.
 • قسمت 7  | 56 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  سریال فی داستان یک جوان خوشتیپ به اسم جان مانای یک مجری تلویزیونی معروف است که عشق برایش معنایی ندارد. جان دائم در حال خوش گذرانیست که با دختری به اسم دورو (با بازی سرنای ساریکایا) آشنا می شود و همه چیز برایش رنگ دیگری پیدا می کند.
 • قسمت 8  | 56 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  سریال فی داستان یک جوان خوشتیپ به اسم جان مانای یک مجری تلویزیونی معروف است که عشق برایش معنایی ندارد. جان دائم در حال خوش گذرانیست که با دختری به اسم دورو (با بازی سرنای ساریکایا) آشنا می شود و همه چیز برایش رنگ دیگری پیدا می کند.
 • قسمت 9  | 51 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  سریال فی داستان یک جوان خوشتیپ به اسم جان مانای یک مجری تلویزیونی معروف است که عشق برایش معنایی ندارد. جان دائم در حال خوش گذرانیست که با دختری به اسم دورو (با بازی سرنای ساریکایا) آشنا می شود و همه چیز برایش رنگ دیگری پیدا می کند.
 • قسمت 10  | 54 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  سریال فی داستان یک جوان خوشتیپ به اسم جان مانای یک مجری تلویزیونی معروف است که عشق برایش معنایی ندارد. جان دائم در حال خوش گذرانیست که با دختری به اسم دورو (با بازی سرنای ساریکایا) آشنا می شود و همه چیز برایش رنگ دیگری پیدا می کند.
 • قسمت 11  | 53 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  سریال فی داستان یک جوان خوشتیپ به اسم جان مانای یک مجری تلویزیونی معروف است که عشق برایش معنایی ندارد. جان دائم در حال خوش گذرانیست که با دختری به اسم دورو (با بازی سرنای ساریکایا) آشنا می شود و همه چیز برایش رنگ دیگری پیدا می کند.
 • قسمت 12  | 53 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  سریال فی داستان یک جوان خوشتیپ به اسم جان مانای یک مجری تلویزیونی معروف است که عشق برایش معنایی ندارد. جان دائم در حال خوش گذرانیست که با دختری به اسم دورو (با بازی سرنای ساریکایا) آشنا می شود و همه چیز برایش رنگ دیگری پیدا می کند.
سایر عوامل
نظرات کاربران در مورد فی
مشاهده بیشتر...