آثار منتخب روز ششم شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت